VEDTAKSFREDET AV RIKSANTIKVAREN 1994


Handelstedet Tinden ligger på Tindsøya i Vesterålen, like ut i havgapet og uten veiforbindelse. Handelstedet ligger alene og samlet på strandflaten under den imponerende tinden på øya, i relativt stor avstand fra annen bebyggelse. Det har vært drevet fiskemottak, fiskeforedling, handel og gårdsbruk på stedet. Videre har Tinden fungert som rorvær for sesongfiskere.
Bygningsmassen representerer med sine store, enkle bygninger og byggeskikk et typisk nord-norsk handelsted. Alle bygningene bortsett fra trandamperiet som er bygget av steinblokker, er panelte trebygninger. Bygningene er oppført fra ca 1840 til ca 1940.”
(Sitat fra Riksantikvarens fredningsvedtak 21/2 1994).
På dette grunnlaget ble det arbeidet med en plan for bevaring av dette unike stedet. Planene ble materialisert ved dannelsen av stiftelsen handelstedet Tinden 28.12.2004.