VEDTAKSFREDET AV RIKSANTIKVAREN 1994


Utdrag fra fredningsdokumentetPasted Graphic

Pasted Graphic 1

Pasted Graphic 2