Formål, forvaltning og inntjening«Stiftelsen Tinden Handelsted har som formål å bevare bygninger, bygningsmiljø og eiendommens kulturlandskap i tråd med Riksantikvarens fredningsvedtak av 21. februar 1994, for derigjennom å videreutvikle og formidle kunnskap og interesse for eiendommen og kystkultur. Stiftelsen har videre som formål å sikre allmennhetens tilgang til eiendommen og den skal kunne tilby det offentlige og private tilgang til de historiske bygninger».

Bærekraftig kulturminneforvaltning er en stor oppgave både økonomisk og arbeidsmessig. For dette stedet som består av mange enheter kreves det en solid økonomi og planmessighet i vedlikeholdet.
For å nå dette målet har stiftelsen lagt til rette for en god økonomisk inntjening.
Stiftelsens inntektskilder vil være besøksbilletter og kaileie, utleie av fiskehjeller for tørrfiskproduksjon, egen produksjon av tørrfisksnacks, utleie av anlegget til rorbucamping og kafedrift.