UNADJUSTEDNONRAW_thumb_18ac6UNADJUSTEDNONRAW_thumb_18ac8UNADJUSTEDNONRAW_thumb_18abeIUNADJUSTEDNONRAW_thumb_18aa4

Tørrfisk eller turrfisk er usalta fisk som er naturleg tørka av sol og vind på hjell, stundom tørka i eigne tørkeri. Å tørke mat er verdas eldste kjende konserveringsmetode, og tørka fisk er haldbar i årevis. Metoden er også billeg, det kan gjerast av fiskaren sjølv og gjer fisken enklare å transportere til marknaden. Tørking av fisk er kjend frå gammalt av i Noreg; ordet «torsk» kjem av det norrøne turskr, av turrfiskr, som tyder tørrfisk.

Stiftelsen har fått Riksantikvarens godkjenning på henging av fisk på hjell - og Mattilsynets pakkenummeret til handelsstedet N-238.
I løpet av 2017 vil anlegget være utbygd til en kapasitet på 100 tonn fisk for utleie til lokale tilvirkere.
Stiftelsen vil selv stå for en mindre produksjon av tørrfisksnacks.