IUNADJUSTEDNONRAW_thumb_18aa4Reetablerte flathjeller i TindenTinden5 Historisk bilde av flathjeller i Tinden

Langsiktig planlegging for realisering av formålet

Stiftelsen har parallelt med bygningsvernarbeidet arbeidet systematisk med tiltak som kan danne en økonomisk bærekraftig plattform for stedet.
I denne sammenheng søkte stiftelsen Kulturminner i Nordland i 2014 om å få reetablere anlegg for tørking av fisk for fremtidig utleie.

I svarbrev fra Kulturminner i Nordland står det:

«Både hjeller, hesjer og torvsjå var viktige elementer i den samlede driften av Tinden handelssted. En gjenoppbygging vil både styrke den kulturhistoriske verdien av anlegget og formålet med fredningen. Hjeller, hesjer og torvsjå innehar funksjoner som vil være et viktig bidrag til en bedre forståelse av både sjølberging og næring/handel som var knyttet til denne typen handelssteder på nordlandskysten.
Vedtak
Nordland fylkeskommune ved Kulturminner i Nordland fatter vedtak om dispensasjon etter kulturminneloven § 15a og 19 for oppføring av hesjer, hjeller og torvsjå ved Tinden handelssted i Øksnes kommune».

Tørrfisk
eller turrfisk er usalta fisk som er naturleg tørka av sol og vind på hjell, stundom tørka i eigne tørkeri. Å tørke mat er verdas eldste kjende konserveringsmetode, og tørka fisk er haldbar i årevis. Metoden er også billeg, det kan gjerast av fiskaren sjølv og gjer fisken enklare å transportere til marknaden. Tørking av fisk er kjend frå gammalt av i Noreg; ordet «torsk» kjem av det norrøne turskr, av turrfiskr, som tyder tørrfisk.

Ved årsskiftet 2017/ 2018 var anlegget ferdig utbygd med en kapasitet på 100 tonn fisk for utleie til lokale tilvirkere.
Stiftelsen vil selv stå for en mindre produksjon av tørrfisksnacks.