Pasted GraphicPasted Graphic 1

I august 2009 godkjente Riksantikvaren oppføring av et vel 100 år gammelt autentisk åttringnaust i Tinden.
Begrunnelsen for tiltaket er at stiftelsen ønsket å vise hele verdikjeden ved et gammelt nordnorsk handelsted - og da må fangstleddet, kystens arbeidshest - åttringen - med komplett naust - være med.

Sommeren 2010 ble reisingsarbeidet med åttringsnaustet startet. Prosessen begynte med å frakte materialene fra Godfjorden til kai i Jennskaret.
Deretter ble de fraktet ut til Tinden med båt og lagt på kai der. Sakte, men sikkert har grinda reist seg og bygget ble ferdig senhøsten 2011.