UNADJUSTEDNONRAW_thumb_18bcbUNADJUSTEDNONRAW_thumb_18bd0UNADJUSTEDNONRAW_thumb_18c15UNADJUSTEDNONRAW_thumb_18c30


Nevertekking av tak er eldgammelt norsk handverk.
Nevra er kjøpt inn fra Russland og sertifiserte tekkere kommer til Tinden som instruktører gjennom et samarbeid med Bodø kommune bygningsvern.
Håndverkstradisjonen er holdt i hevd med arbeider gjennomført på Tinden sommeren 2017.