Bygningsmassen i Tinden utgjør 13 enheter.
Det utføres omfattende restaureringsarbeid. Arbeidet startet opp i 2005 og ventes ferdigstilt i 2018. Det er Kulturminner i Nordland (som ligger under Nordland fylkeskommune) som er fagansvarlig.
Bygningsvernet finansieres i hovedsak over statsbudsjettet gjennom KiN (Kulturminner i Nordland).

I mai 2018 gjennomførte kulturminnerådgiver Bjarne Johan Eriksen sluttbefaring av bygningsvernprosjektet.

Pågående bygningsvern i 2018 er ulike «finish»oppgaver knyttet til hele bygningsmassen.

Andre viktige bidragsytere er:

- Mange gode frivillige hjelpere - Stiftelsen Uni - Stiftelsen Sat Sapienti - Lokale bedrifter, Øyfisk AS, Myre havbruk AS