Bygningsmassen i Tinden utgjør 12 enheter.
Det utføres omfattende restaureringsarbeid. Arbeidet startet opp i 2005 og ventes ferdigstilt i 2017. Det er Kulturminner i Nordland (som ligger under Nordland fylkeskommune) som er fagansvarlig.
Bygningsvernet finansieres i hovedsak over statsbudsjettet gjennom KiN (Kulturminner i Nordland).

Pågående bygningsvern 2017 - nevertekking, vindurehabilitering, rehabilitering av rorbu fra 1860

Andre viktige bidragsytere er:

- Mange gode frivillige hjelpere - Stiftelsen Uni - Stiftelsen Sat Sapienti - Lokale bedrifter, Øyfisk AS, Myre havbruk AS