FORMÅLET
 
 
Stiftelsen Tinden Handelsted har som formål å bevare bygninger, bygningsmiljø og eiendommens kulturlandskap i tråd med Riksantikvarens fredningsvedtak av 21. februar 1994, for derigjennom å videreutvikle og formidle kunnskap og interesse for eiendommen og kystkultur. Stiftelsen har videre som formål å sikre allmennhetens tilgang til eiendommen og den skal kunne tilby det offentlige og private tilgang til de historiske bygninger.
 
Styret består av:
Asle Sørdahl, leder
Sverre Taaga
Karl Albrektsen