BOOKING

Stiftelsen skreddersyr ditt opplegg her ute i havgapet.
Spør om tilbud og om hva som er mulig å få til!

Forespørsler om ulike arrangement:

Stiftelsen Tinden Handelssted
Postadresse:
Storgata 30
8430 Myre
Tlf. 909 45 727
Dagl. Leder/ styreleder
E-post: post@tinden.oksnes.no

© 2020 Stiftelsen Tinden Handelssted Kontakt STH