Formidling

Formidling av stedets historie er en del av formålet til stiftelsen. Formålet bygger på Riksantikvarens fredningsvedtak fra 1994.
Stiftelsen har fått dispensasjon fra kulturminneloven til å etablere et dokumentasjonssenter for stedet og tilrettelegge for besøkende.
I samarbeid med ulike fagpersoner er det laget en utstilling som viser stedets historie fra yngre steinalder fram til i dag. Utstillingen viser også 15 år med sammenhengende restaureringsarbeider, fredningsvedtaket og stiftelsesprotokollen fra 30.12.2004.
Utstillingen er tilrettelagt av arkitekt Rolf Hermansen. Arkeolog Reidar Bertelsen og historiker Johan Borgos har bidratt med tekster sammen med styret i stiftelsen. Den eldste skriftlige dokumentasjonen er fra 1567, der Tinden nevnes for første gang i norske skriftlige kilder (Leidangslista).

Enkle vilkår, enkle folk.
Selve grunnstammen i fiskerkulturen.

Image
© 2020 Stiftelsen Tinden Handelssted Kontakt STH