Fredningen av Tinden

Fredningen og bygningsvern

Den fredede eiendommen består av innmark og 13 hus.

Som begrunnelse for fredningen av Tinden skrev Riksantikvaren 21.2.1994: «Formålet med fredningen er å bevare et kulturhistorisk og arkitektonisk verdifullt bygningsanlegg knyttet til kystkultur, fiske og handel. Det er spesielt anleggets næringshistoriske interesse som følge av tilknytningen til fiske og handel Riksantikvaren legger vekt på når det gjelder stedets kulturhistoriske verdi. Når det gjelder den arkitektoniske verdi vil Riksantikvaren fremheve bygningenes enkle form og samlede plassering i landskapet»

Se Riksantikvarens omtale av prosjektet.

© 2020 Stiftelsen Tinden Handelssted Kontakt STH