Kultur og næring

Ivaretakelse av kulturminner gir identitetsbygging og næringsmessige muligheter
Stiftelsen er en aktivitetsstiftelse som har som mål å få etablert en styringsdyktig og økonomisk bærekraftig drift og forvaltning av stedet.
I samarbeid med Kulturminner i Nordland er det lagt til rette for at næringsformål og historieformidling skal gå hånd i hånd. Dette innebærer at stiftelsen inviterer til utstrakt bruk av stedet.
Det er i denne sammenheng bygd ut tørrfiskanlegg med muligheter for utvikling av småskalaprodukter og det er etablert fasiliteter for "autentisk kulturturisme" med rorbuutleie og restaurantdrift.

Kultur og tradisjonsnæringer 2020


• Ro i et autentisk fiskevær • Tørrfisk andelskjøp • Heng din fisk i Tinden


Les mer

© 2020 Stiftelsen Tinden Handelssted Kontakt STH