Fredningen av stedet ble gjort av Riksantikvaren i 1994 av eget tiltak.

Alle hus og Tindens innmark er fredet.

Les mer

Fredningen omfatter ikke bare bygninger og kaianlegg, også all innmark er fredet.
Dette innebærer noen begrensninger i forhold til bruk.
Feks. Ikke etablere teltplass, ikke bruke åpen ild mv.

Image
© 2020 Stiftelsen Tinden Handelssted Kontakt STH