Velkommen til Tinden!

Fiskeværet og handelsstedet Tinden er et unikt kulturminne av nasjonalt format.
Stedets historie strekker seg langt tilbake i tid, trolig til yngre steinalder!
Anlegget består av 14 hus. Samtlige hus og kaianlegg er rehabilitert i perioden 2005 til 2020
I regi av Stiftelsen Tinden handelssted som ble opprettet i 2004 med ivaretakelse av det fredede stedet som formål.

© 2020 Stiftelsen Tinden Handelssted Kontakt STH